Wiadomości
parafiakalna.pl
W sobotę, 19 maja odbędzie się pierwsze nabożeństwo fatimskie, połączone z modlitwami uzdrowienia.
Kazanie wygłosi ks.Tymoteusz Szydło, a przez cały czas nabożeństwa będzie nam towarzyszył zespół religijny „Dukat”.
Zapraszam serdecznie ks. Kazimierz Hanzlik