Historia
parafiakalna.pl
Historia parafii św. Antoniego w Kalnej

Kalna, to mała podbeskidzka wioska licząca zaledwie 200 rodzin. Jednak jej piękne położenie zasługuje na szczególne uwagę. Z jednej strony znajduje się Zalew Żywiecki a z drugiej, pięknie widoczny szczyt Skrzycznego. To właśnie tu w tym urokliwym miejscu od wielu lat św. Antoni dokonuje niezwykłych rzeczy. Figurę św. Patrona przywieziono z Tyrolu na początku XX wieku i jako wotum wdzięczności umieszczono ją w niewielkiej kaplicy. Z biegiem lat zrodziło się wielkie pragnienie posiadania nowej i trochę większej świątyni. Dlatego w 1991r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Wadowicach Kamień Węgielny pod nowy, jakże bardzo oczekiwany przez wszystkich kościół. W 1998 roku podczas Peregrynacji przed budowę nowej świątyni zatrzymuje się kopia Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Gromadzi się cały lud Kalnej, aby prosić Matkę Zbawiciela o wstawiennictwo i pomoc. Od tego czasu modlitwa i post wielu wiernych wspomagają to dzieło, które prowadzone jest w sposób widoczny ręką samego Boga.
Pracują wszyscy, również dzieci i młodzież. Powstają też Podwórkowe Koła Różańcowe, które skupiają prawie wszystkie dzieci na codziennej modlitwie różańcowej.
Po ogromnym wysiłku, Pasterka Roku Jubileuszowego otwiera drzwi nowego kościoła. Z kamieni starej kaplicy utworzono Grotę liczącą ponad 55 m długości i 9 m wysokości. Na jej szczycie znalazł się krzyż z kaplicy oraz figura Maryi z Lourdes podarowana przez parafię Zebrzydowice, gdzie przez długi czas stała w bocznym ołtarzu ich kościoła. Obecnie, spod stóp Maryi, na kulę ziemską wytryska woda jako źródło obfitych łask.
W dniu 5 października 2002 r. Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy konsekruje nowy kościół, który dla wszystkich wiernych i dobrodziejów jest pomnikiem ogromnej wiary i miłości. Święty Antoni, Patron kościoła, odbiera należną sobie cześć w każdy wtorek o godz. 18.00, gdzie przed relikwiami otrzymanymi z Padwy, wierni zanoszą prośby i podziękowania.
Wewnątrz nowej świątyni znajduje się figura Maryi przywieziona z Fatimy w 2001 r. gdzie zawsze od maja do października w sobotę po 13-tym o godz. 18.00 podczas czuwań fatimskich, Maryja gromadzi wokół siebie wielkie tłumy swoich czcicieli. Zaś w pierwszą sobotę listopada o godz. 17.00 odprawiane jest tutaj nabożeństwo fatimskie za zmarłych.
Okres Bożego Narodzenia jest okazją uwielbienia wielkości Boga, który uniżył samego siebie i stał się człowiekiem. Dlatego w tym czasie, całe obejście wokół kościoła staje się małym Betlejem, a oświetlone figury w szopce oraz setki różnych dekoracji ściągają tutaj kolędników z różnych stron. Zawsze w sobotę po Uroczystości Trzech Króli, odbywa się tutaj słynny wieczór z Dzieciątkiem, czyli kalniańskie kolędowanie.
W 2003 r. odbyła się Intronizacja, podczas której wszyscy przyjęli Jezusa jako swego Pana. To wielkie wydarzenie, przypomina umieszczona przed kościołem figura Chrystusa Króla.
Po śmierci papieża J.P.II w 2005 r. ufundowano dzwon z napisem: „Ojcze Święty, przyjmij w darze głos tego dzwonu od wszystkich, którzy Cię kochają i nadal pragną słuchać"i zawieszono go na wieży nowego kościoła.
W październiku 2008 roku zostały poświęcone nowe organy oraz stojące przed kościołem figury św. O. Pio oraz Sługi Bożego J.P.II. Natomiast w Uroczystość Bożego Ciała 2009 r. poświęcono figury Anioła Pokoju oraz dzieci fatimskich, ustawione w rogu dawnej kaplicy.
Historyczny dzień 8 grudnia 2008 r. stał się początkiem istnienia nowej Parafii liczącej zaledwie 717 osób a powołanej dekretem Ks. Bpa Ordynariusza Tadeusza Rakoczego.
Na początku 2010 r. zostaje przywieziona z Meksyku, kopia cudownego obrazu Maryi z Guadalupe. Obraz ten, nie malowany ręką człowieka, jest autoportretem Matki Bożej Brzemiennej - patronki dzieci nienarodzonych. Z tego względu na bocznej ścianie kościoła powstaje ołtarz poświęcony wszystkim dzieciom oraz oczekującym potomstwa.
Ofiary Katynia oraz katastrofa Smoleńska stają się inspiracją powstania Ołtarza Ojczyzny, poświęconego przy udziale posłów oraz więźniów politycznych 14.08 w wigilię Cudu nad Wisłą.
Od 12 do 17 września księża Saletyni przeprowadzają w parafii pierwsze misje ukoronowane poświęceniem Ołtarza, płaczącej i dopominającej się uświęcenia niedzieli, Maryi z La Salette.
Od kilku już lat, to niezwykłe miejsce kultu św. Antoniego oraz Maryi fatimskiej, zaczęli odwiedzać liczni pielgrzymi, wykorzystując istniejące tutaj 60 miejsc noclegowych.
Parafia Świętego Antoniego
43-376 Kalna
ul. Kościelna 195
tel. 33 8176 176
kom. 502 687 866
kalna@katolik.bielsko.pl

Nr rachunku :
77813100050017152420000010
REGON : 072732922
NIP : 937-23-47-242

Proboszcz :
Ks. kan. Kazimierz Hanzlik