Wiadomości
parafiakalna.pl
W ostatni czwartek i piątek czerwca odbyły się Msze św z okazji zakończenie jakże innego niż dotychczas roku szkolnego.
W poranek wielkanocny Jezus Zmartwychwstały odwiedził mieszkańców Kalnej.
Życzę Wam jednak, abyście nie poddali się beznadziei, ale mieli ufność w to, że nasz Pan jest władcą historii, teraźniejszości oraz naszej przyszłości.
W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.