Środa, 1 kwietnia 2020 roku |
W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady duszpasterskie obowiązujące w Diecezji...
Uroczystość Zwiastowania, to dzień świętości życia i adopcji dziecka poczętego. W południe módlmy się razem z Ojcem Świętym i...
Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski bardzo proszę, aby w środę 25 marca...
W niedzielę, 2 lutego zakończyła się nasza 3 tygodniowa pielgrzymka do Południowej Afryki. Plan tej niezwykłej wyprawy był...
Niech Jezus nasz Król, ponownie narodzi się w naszej Ojczyźnie, naszych rodzinach i w nas samych.
25 września w Książnicy Beskidzkiej odbyło się spotkanie poetyckie z Edwardem Czernkiem pt.: Beskidy. Ziemio beskidzka, gdy...
Parafia Świętego Antoniego
43-376 Kalna
ul. Kościelna 195
tel. 33 8176 176
kalna@katolik.bielsko.pl

Ewangelia

J 8, 31-42 | Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi ucznia...