Sobota, 24 września 2022 roku | Dzień powszedni
Jezus żyje, ale potrzebuje naszej wiary! Alleluja!
W Kościele katolickim Wielki Post trwa 40 dni (bez wliczania niedziel), co w Biblii ma znaczenie symboliczne.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022.
W przedstawieniu zagrały dzieci ze szkoły podstawowej w Kalnej.
Niech znikają wszystkie podziały i uprzedzenia, a zwycięża Twoja Miłość Panie.
16 października, kiedy przypadała 43. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową kard. Karola Wojtyłę, w Kalnej odbywało się nabożeństwo...
Parafia Świętego Antoniego
43-376 Kalna
ul. Kościelna 195
tel. 33 8176 176
kalna@katolik.bielsko.pl

Ewangelia

Łk 9, 43b-45 | Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie do...