Wiadomości
parafiakalna.pl
W sobotę przed Niedzielą Palmową odbył się w Kalnej dzień skupienia dla pielgrzymów.
Przybyło prawie 60 osób, które doświadczyły piękna Boga odwiedzając w swojej przeszłości różne zakątki tego świata. Tematem przewodnim tego szczególnego dnia był Ojciec i syn na podstawie obrazu Rembranta. Cudowna atmosfera agapy oraz składane sobie wzajemnie prezenty, pomogły wszystkim jeszcze głębiej uczestniczyć we Mszy św. oraz w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia.
Niech Bóg dalej błogosławi tym, którzy ofiarowali Mu swój czas oraz cudowny słoneczny dzień, aby wyrazić swoją wdzięczność za to, co czyni dla tych, których umiłował i posyła w daleki świat.